Administrativni postupci iz nadležnosti ovog organa će biti dostupni u e-registru po ažuriranju Odluke o usvajanju i načinu postupanja u administrativnim postupcima.