VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba higijene i zdravstvene ekologije
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nedim Čengić , Šef službe higijene i zdravstvene ekologije
Telefon: 038 227 152
E-mail: zzjz@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Sticanje uvida u zdravstvenu ispravnost uzetog uzorka
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o veterinarstvu FBiH , član 77. (“Službene novine FBiH” broj: 46/00 ); Uputstvo o sistemu uzimanja uzoraka, laboratorijskim metodama i ciljnim tkivima za određivanje mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla , sve odredbe (“Službene novine FBiH” broj: 80/12 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za troškove uzimanja brisova radnih površina na laboratorijsku analizu 15 KM za uzimanje brisa raznih površina, predmeta, uređaja i dr. 101 140 00001782 54 Vrsta prihoda : /; Budžetska organizacija : / ; Primalac : Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Podaci o kupcu (Naziv kupca, Adresa, Naziv objekta, Opština, Kontakt podaci, Način plaćanja)
Podaci o uzorku (Oznaka uzorka, Vrsta ispitivanja, Vrsta uzorka, Opis uzorka, Mjesto uzorkovanja)
Podnosilac zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Banka ili BH Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunosti zahtjeva 7 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije odmah.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 15 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva