VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba epidemiologije
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Medina Bičo , Šef službe epidemiologije
Telefon: 038 227 152
E-mail: zzjz@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje uvjerenja o nebolovanju od zarazne bolesti za ostvarivanje svojih ličnih prava podnosioca zahtjeva
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 169. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za izdavanje potvrde o nebolovanju od zaraznih bolesti 10 KM 101 140 00001782 54 Vrsta prihoda : /; Budžetska organizacija : / ; Primalac : Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
Kontakt podaci
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Banka ili BH Pošta Original
Lična karta Ministarstvo za unutrašnje poslove Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 5 dana. Rok za rješavanje potpunosti zahtjeva 1 dan. Rok za pregled potpunosti dokumentacije odmah.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 1 dan
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno ovisno od svrhe traženja
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva