VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba epidemiologije
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Medina Bičo , Šef službe epidemiologije
Telefon: 038 227 152
E-mail: zzjz@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanja zdravstvenog stanja u smislu bolovanja od zdravstvene bolesti
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu , član 53. (“Službeni glasnik BiH” broj: 36/08 i 87/12 ); Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti , član 30. tačka 7. (“Službene novine FBiH”, broj: 29/05 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za ljekarski pregled za strance 40 KM 101 140 00001782 54 Vrsta prihoda : /; Budžetska organizacija : / ; Primalac : Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Godina rođenja
Mjesto stanovanja
Bračno stanje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Banka ili BH Pošta Original
Identifikacioni dokument Nadležni organ za izdavanje Na uvid
Obrazac ljekarskog uvjerenja Knjižara Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunosti zahtjeva 2 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije odmah.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 2 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva