VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba higijene i zdravstvene ekologije
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nedim Čengić , Šef službe higijene i zdravstvene ekologije
Telefon: 038 227 152
E-mail: zzjz@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se lica koja rade sa hranom upoznaju sa načinom širenja bolesti koja se prenose hranom
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o zdravstvenom nadzoru namjerica i predmeta opšte upotrebe, član 13. (“Službeni list SRBiH”, broj: 43/86, 18/90 i 7/92 ); Pravilnik o načinu i obimu sticanja potrebnih znanja o higijeni životnih namirnica, sirovina namjenjenih za proizvodnju životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe i o ličnoj higijeni , član 2. (“Službeni list SRBiH”, broj: 30/88 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za pohađanje kursa sanitarnog minimuma 50 KM 101 140 00001782 54 Vrsta prihoda : /; Budžetska organizacija : / ; Primalac : Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Datum i mjesto rođenja
Naziv firme
Radno mjesto
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Banka ili BH Pošta Original
Lična karta Ministarstvo za unutrašnje poslove Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunosti zahtjeva 1 dan, nakon provedene procedure polaganja.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 15 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 4 godine
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva