VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba epidemiologije
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Medina Bičo , Šef službe epidemiologije
Telefon: 038 227 152
E-mail: zzjz@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Sticanje uvida u zdravstveno stanje osoba pod zdravstvenim nadzorom
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti , član 30. (“Službene novine FBiH”, broj: 29/05 ); Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom , član 2. (“Službene novine FBiH”, broj: 20/08 i 39/14 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Cijena troškova sanitarnog pregleda 40 KM za ugostiteljstvo (lica koja rade sa hranom i vodom), frizeri i dr.; 30 KM za zdravstvo; 30 KM za obrazovanje 101 140 00001782 54 Vrsta prihoda : /; Budžetska organizacija : / ; Primalac : Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Godina rođenja
Zanimanje i radna organizacija
Kontakt podaci
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Banka ili BH Pošta Original
Sanitarna legitimacija Knjižara Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunosti zahtjeva 3 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije odmah.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 7 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci za ugostiteljstvo (lica koja rade sa hranom i vodom), frizeri i dr.; 1 godina za zdravstvo i obrazovanje
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva