VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za urbanizam,prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Kantonalni stabmeni fond
DJELATNOST(I) Urbanizam, prostorno uređenje i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ahmed Šunja, Direktor Kantonalnog stambenog fonda
Telefon: 038 222 321
E-mail: ksfbpk@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Očuvanje imovine Bosansko-podrinsjkog kantona Goražde i bolji uslovi za stanovanje stanovništva.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o stvarnim pravima, član 363. (“Službene novine FBiH”, broj: 66/13 i 100/13); Zakon o održavanju zajedničkih djelova zgrada i o upravljanju zgradama, član 44. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 15/01); Zakon o Vladi BPK, član 23. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 5/17); Odluka o davanju saglasnosti na sanaciju ili rekonstrukciju NN stambene jedinice, Sve odredbe.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
Opis štete
Kontakt podaci
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 3 dana (kada se zahtjev može riješiti bez Odluke Vlade BPK Goražde).
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 24 sata.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) /
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva