VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za urbanizam,prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Kantonalni stabmeni fond
DJELATNOST(I) Urbanizam, prostorno uređenje i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ahmed Šunja, Direktor Kantonalnog stambenog fonda
Telefon: 038 222 321
E-mail: ksfbpk@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješava se stambeni problem osobama koje imaju potrebe za tim.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o stvarnim pravima, član 363. (“Službene novine FBiH”, broj: 66/13 i 100/13); Zakon o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona, član 23. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 8/15); Zakon o imovini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, član 2. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 5/11); Odluka o načinu raspolaganja stanovima u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, član.5 (“Službene novine BPK Goražde”,
broj: 6/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Socijalni status
Stambeni status
Adresa
Kontakt podaci
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu BiH Opština Original/Ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju Ministarstvo unutrašnjih poslova Original/Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih Opština Original/Ovjerena kopija
Da na teritoriji BiH nemaju rješeno stambeno pitanje:
1.Posjedovnim listom za sve članove porodičnog domaćinstva sa kućne liste izdatim od opštinskih službi svih opština u BiH u kojima je podnosilac zahtjeva bilo kada imao stalno prebivalište,
2. Izvodom iz zemljišno knjižnog ureda za sve članove porodičnog domaćinstva sa kućne liste iz svih opština u BiH u kojima je podnosilac zahtjeva bilo kada imao stalno prebivalište, i
3.Potvrdom izdatom od upravitelja stambenog fonda na području BPK-a Goražde (“Goraždestan”d.o.o. Goražde) da podnosilac zahtjeva niti članovi njegovog porodičnog domaćinstva sa kućne liste nisu evidentirani kao nosioci stanarskog prava na nekom od stanova na području BPK-a Goražde
Opština/Upravitelj stambenog fonda Original/Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana (3 dana za pregled dokumentacije).
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Dok se ne promijene činjenice na osnovu kojih je stekao dato pravo na zakup, što se utvrđuje po službenoj dužnosti putem saznanja o istim.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva