VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za urbanizam,prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Urbanizam, prostorno uređenje i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mubera Ušanović, Viši stručni saradnik za zaštitu okoline
Telefon: 038 224 257
E-mail: minurbanizam@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Oslobađanje od obaveze izdavanja dozvola za upravljanje otpadom za aktivnosti male privrede,izdavanje potvrde koju vršitelj aktivnosti može koristiti u svrhe registriranja djelatnosti kod drugih nadležnih institucija.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravljanju otpadom, član 12. i 13. (“Službene novine FBiH”, broj: 33/03 i 72/09); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom, član 3. (“Službene novine FBiH”, broj: 9/05).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija:230 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa na rješenje 10 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija:230 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz registra privrednih subjekata Nadležni sud Original
Pismeno obavještenje vršitelja aktivnosti kojim obavještava kantonalno ministarstvo o: 1) vrsti/vrstama aktivnosti, 2) vrstama i količinama otpadnog materijala s kojim se radi ili s kojim će se raditi, 3) lokaciji i/ili rutama obavljanja aktivnosti, 4) postojećoj ili predviđenoj infrastrukturi (minimalno informacija o opremi, uređajima i vozilima koji stalno ili po potrebi stoje na raspolaganju, veličini raspoloživog prostora za obavljanje djelatnosti, kao i informacije o vrsti ograde oko lokacije pogona i načinu kontrole pristupa – npr. korištenjem brave koja se može zaključati, informacija o načinu napajanja električnom energijom i snadbijevanja vodom, estetskim karakteristikama pogona), 5) trenutnom ili mogućem utjecaju na okoliš, 6) bilo kakvim nezgodama (akcidentnim/incidentnim situacijama) koje se u toku obavljanja aktivnosti dese na lokaciji ili ruti obavljanja aktivnosti. Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz o uplati administrativne takse Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 60 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 60 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 5 godina (moze se produžiti za isti vremenski period ako se ne promijene uslovi pod kojima je ista izdata)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno-u slobodnoj formi.