VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za urbanizam,prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Urbanizam, prostorno uređenje i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mubera Ušanović, Viši stručni saradnik za zaštitu okoline
Telefon: 038 224 257
E-mail: minurbanizam@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Produžiti dozvolu za upravljanje otpadom ukoliko nisu promijenjeni uvjeti pod kojima je ista izdata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravljanju otpadom, član 13. stav 5 (“Službene novine FBiH”, broj: 33/03 i 72/09); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija:230 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa na rješenje za dozvolu za obavljanje aktivnosti tretmana otpada i njegovog odlaganja 100 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija:230 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o dozvoli za upravljanje otpadom Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde Original/Ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 60 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 5 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno-u slobodnoj formi.