VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za urbanizam,prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Urbanizam, prostorno uređenje i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mubera Ušanović, Viši stručni saradnik za zaštitu okoline
Telefon: 038 224 257
E-mail: minurbanizam@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Donošenjem rješenja o izdavanju dozvole za upravljanje otpadom, ima se za cilj da se upravljanje otpadom vrši na način kojim se osigurava smanjenje njegovog nastajanja, osigurava tretman i odlaganje otpada bez ugrožavanja zdravlja ljudi i značajnog rizika po okolinu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravljanju otpadom, član 12. i 13. (“Službene novine FBiH”, broj: 33/03 i 72/09); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom, član 3. (“Službene novine FBiH”, broj: 9/05).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija:230 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa na rješenje za dozvolu za obavljanje aktivnosti tretmana otpada i njegovog odlaganja 100 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija:230 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o ispunjavanju uslova u pogledu minimalne tehničke opremljenosti, zašite na radu, zaštite čovjekove sredine i sanitarno-zdravstvene zaštite Nadležna opštinska služba Original
Opis trenutene/predviđene lokacije ili ruta obavljanja akivnosti Podnosilac zahtjeva Original
Opis postrojenja/pogona (minimalno informacija o veličini raspoloživog prostora za obavljanje djelatnosti, vrsti ograde oko lokacije pogona i načinu kontrole pristupa, informacija o raspoloživim objektima i prostorijama, načinu napajanja električnom energijom i snabdijevanja vodom, priključku na kanalizaciju, estetskim karakteristikama pogona) Podnosilac zahtjeva Original
Opis vozila, uređaja i opreme koji stalno ili po potrebi stoje ili će biti na raspolaganju Podnosilac zahtjeva Original
Opis vrste i trenutne ili očekivane ukupne količine otpada (ulaz i izlaz) Podnosilac zahtjeva Original
Opis trenutnih ili očekivanih uticaja na okoliš Podnosilac zahtjeva Original
Opis trenutnih/predviđenih mjera kontrole, sprečavanja i smanjenja zagađenja okoliša Podnosilac zahtjeva Original
Plan postupka eventualnog zatvaranja pogona/ili gašenja aktivnosti i naknadne mjere Podnosilac zahtjeva Original
Podaci o trenutnom/predviđenom broju, funkcijama i stručnoj spremi svih uposlenika Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz o uplati administrativne takse Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 60 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 60 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 5 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno-u slobodnoj formi.