VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za urbanizam,prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Urbanizam, prostorno uređenje i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mubera Ušanović, Viši stručni saradnik za zaštitu okoline
Telefon: 038 224 257
E-mail: minurbanizam@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Nakon razmatranja dostavljenog zahtjeva zakonom je regulisano da se izvrši revizija. Nadležno ministarstvo ponovo razmatra i vrši izmjenu okolinke dozvole, slučaju značajne promjene u radu u pogonu i postrojenjima ili u slučajevima kada zagađenje koje stvara pogon i postrojenje prelazi značajne vrijednosti utvrđene u okolinkoj dozvoli te predstavlja opasnost po okolinu i zdravlje stanovništva.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200 (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o zaštiti okoline, član 43-48. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 5/05, 11/08 i 8/11); Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu da budu izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu, Sve odredbe (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 1/05, 16/11 i 2/13).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija:230 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa na rješenje za izdavanje okolinske dozvole 100 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija:230 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Kontakt osoba
Obrazloženje zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izjava da nije došlo do promjene u radu pogona ili postojenja (promjena kapaciteta, djelatnosti, gabarita i sl.) Podnosilac zahtjeva Original
Rješenje o upisu u sudski registar Nadležni sud Original
Rješenje o okolinskoj dozvoli Ministarstvo za urbanizam, prostrono uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde Original
Zapisnik o inspekcijskom nadzoru Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Original
Izvještaj o rezultatima mjerenja emisija iz pogona i postrojenja u okolini-dokaz o izvršenju mjera zaštite okoline propisanih u okolinskoj dozvoli. Ovlašteno pravno lice Original
Dokaz o uplati administrativne takse Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 120 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 90 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 5 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno-u slobodnoj formi.