VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za urbanizam,prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Urbanizam, prostorno uređenje i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sabina Hadžović, Viši samostalni refernet za pravne poslove
Telefon: 038 221 139
E-mail: minurbanizam@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Davanje odobrenja za obavljanje poslova upravitelja i certifikata upravitelju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj:2/98 i 48/99); Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i o upravljanju zgradama, član 14. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 15/01); Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova upravitelja, član 4. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 6/08 i 8/11).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija: /; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa na rješenje za obavljanje poslova upravitelja zajedničkih dijelova i uređaja u stambenim zgradama 100 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija: /; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz sudskog registra Opštinski sud Original/Ovjerena kopija
Potvrda o stečaju i likvidaciji Opštinski sud Original/Ovjerena kopija
Da se protiv privrednog društva ne vodi postupak zbog neplaćanja obaveza po osnovu javnog prihoda Nadležni sud Original/Ovjerena kopija
Uvjerenje o nekažnjavanju odgovornog lica, za krivično djelo zloupotrebe propisa Nadležni sud Original/Ovjerena kopija
Uvjerenje da odgovorno lice nije kažnjavano za privredni prestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti Nadležni sud Original/Ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 3 godine (Nakon isteka roka važenja podnosi se novi zahtjev)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno-u slobodnoj formi.