VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Adnela Hadžić , Sekretar ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika sa završenom srednjom stručnom spremom
Telefon: 038 228 439
E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dokaz o osposobljenosti zdravstvenog radnika za samostalan rad
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o zdravstvenoj zaštiti , član 145. (“Službene novine FBiH”, broj: 46/10 i 75/13 ); Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika , član 24. (“Službene novine FBiH”, broj: 6/11, 10/11, 41/11, 81/12 i 58/15 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 121 ; Budžetska organizacija : 190 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Taksa za izdavanje uvjerenja 5 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 121 ; Budžetska organizacija : 190 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Naknada za rad ispitne komisije 100 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 631 ; Budžetska organizacija : 190 1001; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Podaci o stručnom zvanju
Prezime (očevo ime) ime
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Općina rođenja
Država rođenja
Državljanstvo
Fakultet
Mjesto i adresa stanovanja
Kontakt telefon
Mjesto i datum
Potpis kandidata
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Diploma/svjedočanstvo Obrazovna ustanova Original / ovjerena kopija
Pripravnička knjižica (popunjena i ovjerena) Zdravstvena ustanova Original
Prijava zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen staž Zdravstvena ustanova Original
Vjenčani list (za kandidatkinje kojima je diploma izdata pod djevojačkim prezimenom) Općina Original / ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Banka ili BH Pošta Original
Dokaz o uplati naknade za rad ispitne komisije Banka ili BH Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 60 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva