VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za pravosuđe,upravu i radne odnose BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Zavod za besplatnu pravnu pomoć
DJELATNOST(I) Pravosuđe, uprava i radni odnosi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Muris Tatarin, Direktor 038 221 270 pravosudjebpk@hotmail.com
Ružica Skoko, Stručni savjetnik – pravni zatupnik 038 221 270 pravosudjebpk@hotmail.com
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Davanje informacija/podataka stranci odnosno građaninu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o slobodi pristupa informacijama, član 14. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 28/00, 45/06, 102/09, 62/11); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon podnosioca zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 15 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) /
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva