VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ismet Omeragić , Načelnik sektora za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj
Telefon: 038 228 640
E-mail: ismet.omeragic@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pružanje podrške kako bi se pojačali kapaciteti udruženjima i komorama a u cilju kvalitetnijeg pružanja podrške privrednim subjektim, obrtnicima i poduzetnicima i ekonomsko-socijalnom vijeću
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon Vladi BPK Goražde , član 23. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 8/15 ); Zakon o izvršenju budžeta , član 46. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 3/16 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv aplikanta
Registracijski broj
Datum registracije
Mjesto registracije
Zvanična adresa aplikanta
Naziv banke kod koje aplikant ima otvoren račun
Naziv projekta
Lokacija projekta
Pravni status aplikanta
Naziv posebnog cilja programa po kojem se traže sredstva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o registraciji Podnosilac zahtjeva/Nadležno ministarstvo Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o izmirenim javnim prihodima Kantonalni porezni ured Goražde Ovjerena kopija
Uvjerenje PIO/MIO Kantonalni porezni ured Goražde Ovjerena kopija
Uvjerenje o poreznoj registraciji Kantonalni porezni ured Goražde Ovjerena kopija
Uvjerenje o broju prijavljenih radnika Kantonalni porezni ured Goražde Ovjerena kopija
Uvjerenje da nije pred stečajem ili likvidacijom Nadležni sud Original
Izvještaj o finansijskom osiguranju (bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu) Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 7 dana nakon okončanja Javnog poziva.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) :
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do kraja godine u kojoj se raspisuje javni poziv.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva