VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo- Odsjek za vodoprivredu
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Medžida Raščić , Šef odsjeka za vodoprivredu
Telefon: 038 228 256
E-mail: privreda@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ispunjavanje vodnih uslova za potrebe izdavanja urbanističkih, građevinskih, upotrebnih i okolinskih dozvola i dodjele koncesija.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o vodama , član 114. (“Službene novine FBiH”, broj: 70/06 ); Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata , član 7.-11. (“Službene novine FBiH”, broj: 31/15 ); Zakon o vodama BPK , član 42. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 6/10 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 421; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Taksa na rješenje za izdavanje vodne saglasnosti 20 KM za građenje; 40 KM za vađenje šljunka, pijeska i kamena, te druge radove koji se ne smatraju građenjem, a koji mogu uticati na promjene u vodnom režimu 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 421; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Ime i prezime, prebivališta/adresa za punomoćnika ili zastupnika (ukoliko je određen)
Sjedište i adresa
Kontakt podaci (telefon ili elektronska pošta)
Podaci o objektu ili aktivnosti
Namjena
Lokalitet
Podaci o izdatoj Prethodnoj vodnoj saglasnosti, okolišnoj dozvoli ili urbanističkoj saglasnosti
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica) Općinski sud Ovjerena kopija
Lična karta (za fizička lica) Ministarstvo za unutrašnje poslove Ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse BPK Gorazde Original
Punomoć zastupnika podnosioca zahtjeva (po potrebi) Nadležna institucija Ovjerena kopija
Investicijsko-tehnička dokumentacija Ovlaštena projektantska kuća Original / ovjerena kopija
Rješenje nadležnog organa o odobrenju za obavljanje djelatnosti ( za obrtnike) Općina Ovjerena kopija
Rješenje o izdatoj prethodnoj vodnoj saglasnosti, okolišnoj dozvoli ili urbanističkoj saglasnosti Ministarstvo za privredu/ Općina Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Odobrenje operatora vodovodnog odnosno kanalizacionog sistema za priključak na isti (za građenje) Nadležno Javno komunalno preduzeće Ovjerena kopija
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksi za obrtnike i fizička lica (članovi porodice šehida, RVI, nezaposleni demobilisani borci, registrovani individualni poljoprivredni proizvođači čije je osnovno zanimanje poljoprivreda) BPK Gorazde Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 5 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 20 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 2 godine
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva