VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Odsjek za poljoprivredu i šumarstvo
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ermina Bešlija , Stučni savjetnik za voćarstvo
Telefon: 038 224 028
E-mail: privreda@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Stvaranje uslova za povećanje obima poljoprivredne proizvodnje, povećanje zapošljavanja, povećanja broja samoodrživih poljoprivrednih proizvođača i osiguranja stabilnog poljoprivrednog dohotka i omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, član 2. (“Službene novine FBiH”, broj: 42/10 ); Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području BPK , član 8. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 04/13 ); Zakon o Vladi BPK , član 23. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 8/15 ); Zakon o izvršenju budžeta BPK , član 46. (“Službene novine BPK”, broj: 3/16 ); Program novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji 03-14-1719/16 od 04.11.2016.godine, sve odredbe (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 15/16 ); Uputstva za ostvarivanje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sve odredbe (Broj: 04-14-1611-2/16 od 18.11.2016.godine )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Broj RPG i RK
JMBG
ID broj
Adresa (prebivališta/sjedišta)
Kontakt telefon
Banka
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o registraciji (pravna lica)/Rješenje o obavljanju djelatnosti (za obrtnike) Općinski sud/Općina Kopija uz Original na uvid
Rješenje o zadružnoj reviziji (samo za zadruge) Federalni zadružni revizor Original / ovjerena kopija
Ugovor sa bankom (za pravna lica i obrtnike i zadruge) Banka Kopija uz Original na uvid
Kantonalno poresko uvjerenje Porezni ured Ovjerena kopija
Uvjerenje o indirektnim porezima (za pravna lica, obrtnike i zadruge) Porezni ured Original / ovjerena kopija
Potvrda o gazdinstvu/klijentu Općina Kopija uz Original na uvid
Potvrda o solventnosti iz banke (za pravna lica, obrtnike i zadruge) Banka Original / ovjerena kopija
Projekat kapitalnih ulaganja ( ne treba kod nabavke kod poljoprivredne mehanizacije i opreme ) Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz o uplati administrativne takse BPK Gorazde Original
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksi za obrtnike (članovi porodice šehida, RVI, nezaposleni demobilisani borci, registrovani individualni poljoprivredni proizvođači čije je osnovno zanimanje poljoprivreda) BPK Gorazde Original / ovjerena kopija
Zavisno od vrste proizvodnje podnosi se dodatna dokumentacija: računi (za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme), računi za nabavku građevinskog materijala (za izgradnju poljoprivrednih objekata), izjava koja se odnosi da klijent neće ili otuđiti u roku od 3 godine nabavljenu mehanizaciju ili opremu (za sve vrste poljoprivredne mehanizacije ili opreme) Ovlašteno preduzeće/ Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana (30 dana od krajnjeg roka za podnošenje projekata administrativna provjera, zatim 30 dana Komisija razmatra i evaluira u periodu od maksimalno 30 dana od završetka administrativne provjere). Rok za pregled potpunosti dokumentacije 5 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 60 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) jednokratno za godinu na koju se Program odnosi
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva