VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Odsjek za poljoprivredu i šumarstvo
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Belma Mešić-Šeho , Stručni savjetnik za veterinarstvo
Telefon: 038 227 857
E-mail: privreda@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odobrenje za rad samostalne veterinarske prakse
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o veterinarstvu FBiH , član 102. (“Službene novine FBiH”, broj: 46/00 ); Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Pravilnik o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarskih djelatnosti i načinu dodjele područja djelovanja , član 2. (“Službene novine FBiH”, broj: 5/16 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 421; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Taksa na rješenje za izdavanje veterinarske dozvole 70 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 421; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica/Ime podnosioca zahtjeva
Adresa i mjesto sjedišta ili prebivališta
Kontakt telefon
Mjesto sjedišta
Općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Mišljenje o opravdanosti osnivanja veterinarske stanice Veterinarska komora FBiH Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu BiH Općina Original / ovjerena kopija
Dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 3 godine Nadležni organ Original / ovjerena kopija
Radna knjižica Općina/Zavod za zapošljavanje Original / ovjerena kopija/ kopija
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu Nadležni organ Original / ovjerena kopija
Izjava da pravosnažnom sudskom presudom ili odlukom drugog nadležnog organa nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova veterinarske djelatnosti Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Odobrenje za samostalni rad (licenca) Federalna komora veterinara Original / ovjerena kopija
Dokumente za veterinarskog tehničara iz alineje 2., 4. i 5. Pravilnika Nadležni organ Original / ovjerena kopija
Grafički prikaz objekta Projektantska kuća Original / ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Banka ili BH Pošta Original
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksi za fizička lica (članovi porodice šehida, RVI, nezaposleni demobilisani borci, registrovani individualni poljoprivredni proizvođači čije je osnovno zanimanje poljoprivreda) BPK Gorazde Original / ovjerena kopija
Rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica) Općinski sud Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 3 dana (1 dan pregled dokumentacije, 1 dan izlazak komisije na teren,1 dan donošenje rješenja)
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva