VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za opšte poslove- Odsjek za saobraćaj
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Meho Muratspahić , Šef odsjeka za saobraćaj
Telefon: 038 228 176
E-mail: meho.muratspahic@bpk.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdaje se Uvjerenje radi sigurnog prijevoza putnika u pomorskoj i riječnoj plovidbi.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi , član 52. (“Službene novine FBiH”, broj: 73/05 ); Pravilnik o utvrđivanju osposobljenosti čamaca za plovidbu , sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 13/07 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 121; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 10 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 121; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Naknada za pregled riječnih plovila I. za čamce na vesla, jedra ili na vesla i jedra s vanjskim mehaničkim pogonskim uređajem ili bez njega; 1) za prijevoz putnika do 8 40 KM preko 8 60 KM 2) za ribolov do 5 metara dužine 15 KM od 5 do 9 metara dužine 30 KM preko 9 metara dužine 45 KM 3) za prijevoz stvari – tereta do 3 tone nosivosti 35 KM preko 3 tone nosivosti 50 KM 4) za sport, razonodu, rafting i osobne potrebe 15 KM II. Za čamce sa ugrađenim mehaničkim pogonskim uređajem 1) za prijevoz putnika do 10 40 KM od 10 do 25 60 KM od 25 do 50 80 KM preko 50 100 KM 2) za ribolov do 5 metara dužine 45 KM od 5 m. Do 9 metara dužine 75 KM preko 9 metara dužine 100 KM 3) za prijevoz stvari-tereta do 2 tone nosivosti 35 KMod 2 tone do 4 tone nosivosti 50 KMpreko 4 tone nosivosti 100 KM4) za sport, razonodu i osobne potrebe 30 KM; te u ovisnosti od udaljenosti od sjedišta kapetanije i to: I zona do 50 km 200 KMII zona od 51 do 150 km KM 300 KM III zona od 151 do 300 km 550 KM IV zona preko 300 km 650 KM “ 102 050 00001066 98 Vrsta prihoda : /; Budžetska organizacija : / ; Primalac : Budžet Federacije BiH ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Podaci o plovilu (vrsti plovila, dimenzije plovila, pogon plovila, oprema plovila)
Kontakt podaci
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o vlasništvu plovnog vozila Ministarstvo za unutrašnje poslove Original / ovjerena kopija
Dozvola za privremenu djelatnost Općina Original / ovjerena kopija
Dokaz o opremi čamca Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Banka ili BH Pošta Original
Dokaz o uplati naknade Banka ili BH Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 20 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 5 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva