VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za opšte poslove- Odsjek za saobraćaj
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Meho Muratspahić , Šef odsjeka za saobraćaj
Telefon: 038 228 176
E-mail: meho.muratspahic@bpk.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pružanje usluga prijevoza putnika na kantonalnim autobuskim linijima.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o cestovnom prijevozu FBiH, član 24. (“Službene novine FBiH,” broj: 28/06 i 2/10); Pravilnik o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra , član 6. i 7. (“Službene novine FBiH”, broj: 79/13, 91/14 i 98/14 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 121; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Taksa za registraciju kantonalnih redova vožnje 100 KM za svaki predloženi polazak za novi red vožnje; 50 KM za svaki predloženi povratak za novi red vožnje; 10 KM za svaki predloženi polazak za stari red vožnje sa promjenom, odnosno stari red vožnje sa promjenom uslijed više sile; 5 KM za svaki predloženi povratak za stari red vožnje sa promjenom, odnosno stari red vožnje sa promjenom uslijed više sile; 10 KM za svaki predloženi polazak za stari red vožnje; 5 KM
za svaki predloženi povratak za stari red vožnje; 150 KM za rješavanje prigovora u postupku usklađivanja redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama za svaki predloženi polazak i svaki predloženi povratak
132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 121; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Deklaracija reda vožnje i redni broj
Period održavanja
Red vožnje za federalnu/kantonalnu/opštinsku autobusku liniju
Naziv linije
Broj vozača koji održavaju red vožnje u roku od 24 sata
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o sudskoj registraciji Općinski sud Ovjerena kopija
Licenca prevoznika A Ministarstvo za privredu Ovjerena kopija
Licenca vozila (Autobusa AB) Ministarstvo za privredu Ovjerena kopija
Rješenje o tehničko-eksploatacionim uslovima za autobus Ministarstvo za privredu Ovjerena kopija
Uvjerenje o izmirenim javnim prihodima Poreski ured Original / ovjerena kopija
Iskaznica za vozača ili spisak uposlenih vozača Ministarstvo za privredu ili PIO Ovjerena kopija
Prijedlog redova vožnje Podnosilac zahtjeva Original
Itinerer reda vožnje Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Banka ili BH Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 3- 5 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva