VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za opšte poslove- Odsjek za saobraćaj
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Meho Muratspahić , Šef odsjeka za saobraćaj
Telefon: 038 228 176
E-mail: meho.muratspahic@bpk.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Kontrola ispravnosti i opremljenoti vozila kojima se obavlja javni prijevoz, a sve u cilju bezbjednost saobraćaja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o cestovnom prijevozu FBiH , član 5. stav 3. (“Službene novine FBiH,” broj: 28/06 i 2/10); Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 51/06, 79/06, 11/09, 56/10, 79/11 i 49/13);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 121; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Taksa za izdavanje rješenja o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila 10 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 121; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa/sjedište prijevoznika
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o ispravnosti i opremljenosti vozila za obavljanje prijevoza u cestovnom prometu Tehnički pregled vozila FBiH Original / ovjerena kopija
Potvrda o registraciji Ministarstvo za unutrašnje poslove Kopija
Potvrda o vlasništvu vozila Ministarstvo za unutrašnje poslove Kopija
Rješenje o upisu u sudski registar (pravna lica)/ Rješenje za vršenje privredne ili poljoprivredne djelatnosti Općinski sud/ Nadležna Općinska služba Kopija
Uvjerenje o izmirenim javnim prihodima Porezni ured Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o poreznom broju (JIB) Porezni ured Original / ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Banka ili BH Pošta Original
Važeći ugovor ako se radi o vozilu koje se kupuje na leasing kod registrovane i ovlaštene leasing kuće (za vozila za koja se prvi put izdaje rješenje) Lizing kuća Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 5 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Zavisno o starosti vozila (1 god/ 3 god/ 5 god)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva