VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za opšte poslove- Odsjek za saobraćaj
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Meho Muratspahić , Šef odsjeka za saobraćaj
Telefon: 038 228 176
E-mail: meho.muratspahic@bpk.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da vozilo ispunjava uslove za obavljanje prijevoza linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o cestovnom prijevozu FBiH, član 5. stav 3. i 13. (“Službene novine FBiH,” broj: 28/06 i 2/10 ); Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu FBiH , član 3., 4. i 5. stav 2. (“Službene novine FBiH”, broj: 65/06, 18/08 i 56/10 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 121; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Taksa za izdavanje licnece za vozila 10 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 121; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv prijevoznika
Adresa
Kontakt podaci
Općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o ispunjavanju propisanih tehničko-eksploatacionih uslova za vozilo Ministarstvo za privredu Kopija
Potvrda o registraciji vozila Ministarstvo za unutrašnje poslove Ovjerena kopija
Potvrda o vlasništvu Ministarstvo za unutrašnje poslove Kopija
Ugovor o kupovini vozila na leasing (samo vozila kupljena na leasingu) Leasing kuća Ovjerena kopija
Uvjerenje o izmirenim obavezama javnih prihoda Porezni ured Original / ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Banka ili BH Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 5 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) U zavisnosti od starosti vozila (1 god/ 3 god/ 5 god)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva