VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za industriju, poduzetništvo, trgovinu i turizam
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Almas Pita , Načelnik sektora za industriju,poduzetništvo,trgovinu i turizam
Telefon: 038 224 264
E-mail: privreda@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA U skladu sa strateškim ciljevima Kantona, dodjeljuju se sredstava. Svrha je razvoj i podsticaj,korisnika sredstava za finansiranje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o Vladi BPK Goražde , član 23. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 8/15 ); Zakon o izvršenju budžeta, član 46. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 3/16 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv aplikanta
Pravni status aplikanta
Mjesto registracije
Zvanična adresa aplikanta
Datum registracije
Naziv projekta
Lokacija projekta
Naziv posebnog cilja programa po kome se traže sredstva
Naziv banke kod koje aplikant ima otvoren račun
Broj bankovnog računa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Ovjerena izjava o namjenskom trošenju sredstava, iz aplikacione forme za projekte Podnosilac zahjteva Ovjerena kopija
Ugovor o bankovnom računu Banka Original
Potvrda da je bankovni račun aktivan Banka Original
Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica po “Klasifikaciji djelatnosti BiH 2010” Federalni zavod za statistiku Ovjerena kopija
ID broj aplikanta Porezna uprava Ovjerena kopija
Dokaz da su registrovani kao kantonalne turističke zajednice u skladu sa zakonom u zavisnosti od posebnog cilja programa mogu aplicirati privredna društa i udruženja koja se bave turizmom i ugostiteljstvom, Općine i Grad u sastavu BPK Goražde Nadležni organ Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana. Rok za pregled potpunosti zahtjeva 3 dana, nakon okončanja Javnog poziva.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 20 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Precizirano Ugovorom o dodjeli novčanih sredstava/Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva