VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku,kulturu i sport BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Obrazovanje, mladi, nauka, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elmedin Valjevčić, Stručni savjetnik za sport
Telefon: 038 224 259
E-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Evidencija izvršenih promjena kod sportskih organizacija u Registru.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o sportu , član 13. stav 1. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 8/11 1/14); Pravilnik o vođenju Registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou BPK Goražde, član 8. stav 2. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 13/11 i 1/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM Prima: Budžet BPK
Taksa na rješavanje zahtjeva za upis profesionalnih klubova u registar pravnih i fizičkih lica u obalsti sporta 10 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija:/; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv sportske organizacije (sjedište, adresa,broj telefona i email)
Datum donošenja Odluke ili izmjene i dopune statuta sportske organizacije
Vrsta izmjene i dopuna
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zapisnik o radu skupštine Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Odluka o promjenama nadležnog organa Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Novi ili izmjenjeni statut Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Rješenje o upisu promjena u registar udruženja i fondacija koje donosi Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje i predstavljanje (ime i prezime, godine i mjesto rođenja,adresa prebivališta i JMB) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Dokaz o plaćenoj administartivnoj taksi Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana (3 dana za pregled dokumentacije).
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 5 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva