VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku,kulturu i sport BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Obrazovanje, mladi, nauka, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Duhović, Stručni savjetnik za pravne poslove
Telefon: 038 224 259
E-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje važeće dozvole odnosno licence, omogućiti licenciranom predavaču/ispitivaču nastavak obavljanja djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o osnovama bezbejdnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, član 178. (“Službeni Glasnik BiH”, broj: 6/06, 75/06,44/07, 84/09,48/10 i 18/13); Pravilnik o uslovima i načinu dobijanja licence, član 27. ( “Službeni glasnik BiH”, broj: 12/07, 41/07 i 13/13); Pravilnik o stjecanju zvanja vozača-instruktora motorih vozila, član 27. stav 5. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 15/07 i 41/07).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje licence za predavača teoretske nastave, ispitivača iz teorijskog znanja i ispitivača upravljanja motornim vozilom 20 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 200 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa za zamjenu ili produženje instruktorske dozvole 20 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 200 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Ime jednog roditelja
Adresa i broj telefona podnosioca zahtjeva
Kategorija koju posjeduje u prethodnoj dozvoli
Kategorija/podkatergorija za koju se izdaje nova dozvola
Broj i datum izdavanja licence
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o odslušanim stručnim usavršavanjima Obrazovna institcija Original
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (za vozača instruktora) Zdravstvena ustanova Original
Fotokopija vozačke dozvole Ministarstvo unutrašnjih poslova Original/Ovjerena kopija
Fotokopija lične karte Ministarstvo unutrašnjih poslova Ovjerena kopija/Kopija
Dozvola vozača-instruktora (stara) Ministarstvo za obrazovanje, nauku, mlade, kulturu i sport Ovjerena kopija
Dvije fotografije (30×35) Podnosilac zahtjeva Original
Fotokopija stare Licence (za produženje licence) Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku,kulturu i sport Ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana (3 dana za pregled dokumentacije).
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 5 godina.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva