VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku,kulturu i sport BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Obrazovanje, mladi, nauka, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Amir Duhović, Stručni savjetnik za pravne poslove 038 224 259 obrazovanje@bpkg.gov.ba
Amira Borovac, Stručni savjetnik za predškolsko i osnovno obrazovanje 038 224 259 obrazovanje@bpkg.gov.ba
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Omogućiti pravo na besplatno zdravstevno osiguranje za učenike i studente koji nisu osigurani po drugom osnovu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o zdravstvenom osiguranju, član 86. stav 2. tačka 8) (“Službene novine FBiH”, broj: 30/98,07/02,70/08 i 48/11).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o redovnom školovanju Odgojno-obrazovna ustanova Original/Ovjerena kopija
Dokaz da učenik/student ne može ostavariti zdravstevno osiguranje od roditelja Služba za zapošljavanje/Centar za socijalni rad/Opština Original/Ovjerena kopija
Zdravstvena knjižica Podnosilac zahtjeva Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana (3 dana za pregled dokumentacije).
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jedna godina.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva