VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku,kulturu i sport BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Obrazovanje, mladi, nauka, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Duhović, Stručni savjetnik za pravne poslove
Telefon: 038 224 259
E-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Evidentiranje visokoškolskih ustanova koje ispunjavaju uslove za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o visokom obrazovanju, član 43. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 2/10 i 12/14); Odluka o standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području BPK Goražde, (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 12/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva/Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva/Sjedište podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odluka o osnivanju Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku, kulturu i sport Pribavlja se po službenoj dužnosti
Elaborat opravdanosti osnivanja Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Rješenje o upisu u sudski regitar Nadležni sud Original/Ovjerena kopija
Statut visokoškolske ustanove Osnivač Original/Ovjerena kopija
Dokaz da je obezbijeđen nastavni prostor, oprema i
nastavna sredstva u skladu sa standardima i normativima
Osnivač Original/Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 20 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva