VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku,kulturu i sport BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Obrazovanje, mladi, nauka, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Duhović, Stručni savjetnik za pravne poslove
Telefon: 038 224 259
E-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Stvaranja što boljih uslova za provođenje obrazovne politike.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o Vladi BPK Goražde, član 23. (“Službene novine BPK Goražde”, 8/15); Zakon o izvršenju budžeta BPK Goražde, član 38. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 3/16); Zakon o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, član 12. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 9/13 i 13/13).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Opis aktivnosti
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Projekat Podnosilac zahtjeva Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana (3 dana za pregled dokumentacije).
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 10 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do realizacije predmetne aktivnosti.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva