VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Boračka pitanja
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Melhudina Čamo-Šovšić, Viši stručni saradnik za pravne poslove
Telefon: 038 228 811
E-mail: bizbpk@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se djeci čiji su roditelji pripadnici boračke populacije obezbijede novčana sredstva za školske udžbenike.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde, član 106.-121. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 9/13 i 11/14).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Ime oca
Jedinstveni matični broj
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Broj bankovnog računa
Mjesto i datum podnošenja zahtjeva
Predmet zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji roditelja ili staratelja Općinska služba BIZ/Nadležni organ Ministarstva odbrane Original/Ovjerena kopija
Izjava o zajedničkom domaćinstvu (Kućna lista) Nadležna općinska služba Original/Ovjerena kopija
Dokaz o prebivalištu za roditelje/staratelje i punoljetne podnosioce zahtjeva (CIPS) Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Original/Ovjerena kopija
Uvjerenje o nezaposlenosti za punoljetne članove porodičnog domaćinstva Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Original/Ovjerena kopija
Dokaz o ukupnim mjesečnim primanjima podnosioca zahtjeva i punoljetnih članova porodičnog domaćinstva po osnovu:radnog odnosa (potvrda preduzeća), penzije (ček od penzije),boračko-invalidske zaštite (potvrda opštinskog organa),socijalne zaštite (potvrda Centra za socijalni rad) Preduzće ili PIO/MIO ili Opštinski organ ili Centar za socijalni rad Original/Ovjerena kopija
Dokaz o redovnom školovanju Obrazovna institucija Original/Ovjerena kopija
Dokaz da učenik na čije ime se dodjeljuju sredstva po prvi put upisuje odgovarajući razred srednje škole Obrazovna institucija Original/Ovjerena kopija Ministarstvo pribavlja službenim putem
Potvrdu škole o povratku udžbenika iz prethodne godine (za učenike koji su ovo pravo ostvarili u prethodnoj godini) Obrazovna institucija Original/Ovjerena kopija Ministarstvo pribavlja službenim putem
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva