VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Inspekcijski poslovi i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Naida Alić Papračanin , Sanitarni inspektor
Telefon: 038 228 639
E-mail: upinsbpk@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Kontrola širenja od zarazne bolesti, te da se umrlo lice na propisani način sprovede preko graničnog prijelaza
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o zdravstvenoj zaštiti , član 14. (“Službene novine FBiH”, broj: 46/10 ); Pravilnik o uslovima i načinu iskopavanja i prenošenja umrlih lica , sve odredbe (“Službene novine BiH”, broj: 2/92 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja, mjesto, ulica i broj
Broj telefona ili mobitela
Datum podnošenja zahtjeva
Podaci o predmetu zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o smrti Zdravstvena ustanova Kopija uz Original ili ovjerena kopija na uvid
Izvod iz matične knjige umrlih Općina Kopija uz Original ili ovjerena kopija na uvid
Dokaz o obezbjeđenom grobnom mjestu Općina Original / ovjerena kopija
Punomoć od porodice koja ide u pratnju sa umrlom osobom Notar Original / ovjerena kopija
Potvrda da lice nije bolovalo od zarazne bolesti Zavod za javno zdravstvo Original / ovjerena kopija
Saobračajna dozvola (vozila u kome se lice prevozi) Ministarstvo za unutrašnje poslove Na uvid
Vozačka dozvola Ministarstvo za unutrašnje poslove Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 5 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 1 dan.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 1 dan
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva