VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Inspekcijski poslovi i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edin Aganović , Veterinarski inspektor
Telefon: 038 228 639
E-mail: upinsbpk@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da su ispunjeni uslovi da kućni ljubimac može da ide u zemlje EU
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o veterinarstvu BiH , član 16. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 34/02 ); Odluka o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu , član 29. (“Službeni glasnik BiH “, broj: 33/03, 14/04 i 35/05 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja, mjesto, ulica, broj
Broj telefona ili mobitela
Datum podnošenja zahtjeva
Podaci o predmet zahtjeva
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Popunjen certifikat Ured za veterinarstvo Original
Izjava od strane vlasnika Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Pasoš kućnog ljubimca Veterinarska stanica Original
Dokaz o uplati administrativne takse BPK Gorazde Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 15 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 3 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 1 dan.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 15 dana
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva