VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Inspekcijski poslovi i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edin Aganović , Veterinarski inspektor
Telefon: 038 228 639
E-mail: upinsbpk@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje zdravstvene ispravnosti hrane koje idu u međunarodni promet
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o veterinarstvu BiH , član 24. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 34/02 ); Odluka o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu , član 21. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 33/03, 14/04 i 35/05 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM Taksena markica
Naknada za propisane certifikate i potvrde o ispravnosti o veterinarskoj kontroli 15 KM 338 000 22100183 90 Vrsta prihoda : 722 557 ; Budžetska organizacija : 080 6999 ; Primalac : JRT Trezor BiH ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv firme
Sjedište
Adresa
Kontakt telefon
Podaci o robi izvoza, zemlji izvoza, zemlji uvoza, mjesto i adresa uvoznika
Ovlašteni veterinarski inspektor
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Banka ili BH Pošta Original
Dokaz o uplati administrativne takse BPK Gorazde Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 15 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 3 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 1 dan.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 2 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) /
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva