VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Centar za socijalni rad BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alma Mašić , Stručni saradnik za zaštitu djece
Telefon: 038 223 343
E-mail: czsrgorazde@hotmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se pomogne djeci i omladini ometenim u psihofizičkom razvoju pri njihovom daljem obrazovanju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom , član 10. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 7/08, 2/13, 12/13 i 4/14 ); Pravilnik o otkrivanju, ocjenjivanju sposobnosti, razvrstavanju i evidenciji djece i omladine ometene u psihofizičkom razvoju, član 10., 11. i 35. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 13/01 ).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
Mjesto stanovanja
Kontakt podaci
Podaci o predmetu zahtjeva (razlog traženja zahtjeva)
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige rođenih (za dijete) Općina Original / ovjerena kopija
Kućna lista Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o mjestu prebivališta za sve članove sa kućne liste Ministarstvo za unutrašnje poslove Original / ovjerena kopija
Potvrda o visini plate za zaposlene članove sa kućne liste Poslodavac Original / ovjerena kopija
Uvjerenje BIZ-a za sve članove sa kućne liste Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje Službe za zapošljavanje za nezaposlene članove sa kućne liste Zavod za zapošljavanje Original / ovjerena kopija
Nalaz logopeda/defektologa Zdravstvena ustanova Original / ovjerena kopija
Nalaz psihologa Zdravstvena ustanova Original / ovjerena kopija
Nalaz neuropsihijatra Zdravstvena ustanova Original / ovjerena kopija
Nalaz specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije Zdravstvena ustanova Original / ovjerena kopija
Nalaz ORL Zdravstvena ustanova Original / ovjerena kopija
Nalaz pedijatra Zdravstvena ustanova Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30/60 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 15 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno (zavisno od nalaza i mišljenja Prvostepene stručne komisije za ocjenjivanje sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine ometene u psihofizičkom razvoju u Sarajevu)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva