VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Centar za socijalni rad BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alma Mašić , Stručni saradnik za zaštitu djece
Telefon: 038 223 343
E-mail: czsrgorazde@hotmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se licima koji su ometeni u psihofizičkom razvoju omogući adekvatan tretman za uključivanje u odgojno-obrazovni proces van mjesta prebivališta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom , član 85., 86., 87. i 121. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 7/08, 2/13, 12/13 i 4/14 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Mjesto stanovanja
Broj telefona
Podaci o predmetu zahtjeva (razlog traženja zahtjeva)
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige rođenih (za dijete) Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje poreske uprave Porezni ured Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o mjestu prebivališta za sve članove porodice Ministarstvo za unutrašnje poslove Original / ovjerena kopija
Kućna lista Općina Original / ovjerena kopija
Dokaz o prihodima roditelja (Potvrda BIZ-a/ Potvrda PIO/ Potvrda Zavoda za zapošljavanje) Općina/ PIO/ Zavod za zapošljavanje Original / ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige vjenčanih Općina Original / ovjerena kopija
Ugovor o zakupu stana Notar Original / ovjerena kopija
Cjenovnik prijevoza usluga Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Rješenje o kategorijzaciji Centar za socijalni rad Original / ovjerena kopija
Nalaz i mišljenje Prvostepena stručna komisija za ocjenjivanje sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine ometene u psihofizičkom razvoju ( Centar za socijalni rad Kanton Sarajevo) Original / ovjerena kopija
Obavijest o trajanju školske godine Obrazovna ustanova Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 20 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno (dok se lice nalazi u redovnom školovanju)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva