VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Centar za socijalni rad BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alma Mašić , Stručni saradnik za zaštitu djece
Telefon: 038 223 343
E-mail: czsrgorazde@hotmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se maloljetno dijete bez roditeljskog staranja privremeno zbrine radi svoje zaštite i najboljeg interesa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o hraniteljstvu FBiH , član 25. (“Službene novine FBiH”, broj: 19/17 ); Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom , član 4., 30., 31., 32., 33., 34, 35. i 36. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 7/08, 2/13, 12/13 i 4/14 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Mjesto stanovanja
Broj telefona
Podaci o predmetu zahtjeva (razlog traženja zahtjeva)
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige rođenih (za dijete) Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o mjestu prebivalištu (za dijete i roditelje) Ministarstvo za unutrašnje poslove Original / ovjerena kopija
Dokaz da roditelji ne vrše roditeljsko staranje ili da su roditelji umrli,nepoznati ili nepoznatog boravišta duže od 3 mjeseca ili da im je oduzeto roditeljsko staranje, oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost ili da su spriječeni odnosno nesposobni redovno se starati o svom djetetu Općinski sud Original / ovjerena kopija
Potvrda o školovanju (za dijete) Obrazovna ustanova Original / ovjerena kopija
Izjava o pristanku djeteta starijeg od 15 godina (za dijete) Maloljetno lice Original / ovjerena kopija
Saglasnost roditelja Roditelji djeteta Original / ovjerena kopija
Dokaz o prihodima roditelja (Potvrda BIZ-a/ Potvrda PIO/ Potvrda Zavoda za zapošljavanje/ Uvjerenje o posjedovanju imovine i katastra) Općina/ PIO/ Zavod za zapošljavanje/ Općina Original / ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za oba supružnika(za hranitelje) Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o mjestu prebivališta za oba supružnika(za hranitelje) Ministarstvo za unutrašnje poslove Original / ovjerena kopija
Dokaz da nije oduzeta ni ograničena poslovna sposobnost nijednog od supružnika (za hranitelje) Centar za socijalni rad Original / ovjerena kopija
Dokaz da nijednom od supružnika nije oduzeto roditeljsko staranje za oba supružnika (za hranitelje) Općinski sud Original / ovjerena kopija
Ljekarsko uvjerenje za oba supružnika (za hranitelje) Zdravstvena ustanova Original / ovjerena kopija
Kućna lista (za hranitelje) Općina Original / ovjerena kopija
Dokaz o primanjima (za hranitelje) Hranitelj Original / ovjerena kopija
Izjava supružnika o prihvatanju djeteta na smještaj (za hranitelje) Hranitelj Original / ovjerena kopija
Dokaz da se ne vodi krivični postupak (za hranitelje) Općinski sud Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30/60 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno (sve dok se ne promijene okolnosti na osnovu kojih je izdato rješenje o smještaju maloljetnog lica u drugu porodicu /hranitelja)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva