VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Centar za socijalni rad BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sanela Zec , Stručni saradnik za prestacije
Telefon: 038 223 343
E-mail: czsrgorazde@hotmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se obezbjedi novčana pomoć odnosno ekonomska sigurnost lica kojima pripada ovo pravo do njihovog zaposlenja
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, član 29. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 7/08, 2/13, 12/13 i 4/14 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Kontakt podaci
Adresa
Podaci o predmet zahtjeva
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige rođenih Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o prebivalištu Ministarstvo za unutrašnje poslove Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o nezaposlenosti Zavod za zapošljavanje Original / ovjerena kopija
Uvjerenje Porezne uprave da nema evidentiranih obaveza prema poreskoj upravi Porezni ured Original / ovjerena kopija
Uvjerenje iz PIO da nije korisnik prava na penziju PIO Original / ovjerena kopija
Svjedočanstvo o završenom obrazovanju Obrazovna ustanova Original / ovjerena kopija
Medicinska dokumentacija Zdravstvena ustanova Original / ovjerena kopija
Nalaz i mišljenje o kategorizaciji Stručna komisija za ocjenjivanje sposobnosti i razvrstavanje djece i omladine ometene u fizičkom i psihičkom razvoju Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 10 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno (odnosno dok se ne promijene činjenice o ispunjavanju uslova kojima je lice uvedeno u pravo)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva