VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Centar za socijalni rad BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Sanela Hajrić, Stručni saradnik za pravne poslove 038 223 343 czsrgorazde@hotmail.com
Edin Krakonja, Stručni saradnik za pravne poslove 038 223 343 czsrgorazde@hotmail.com
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pomoć licu u posebnim slučajevima zastupanja
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Porodični zakon, član 5. i 195. (“Službene novine FBiH”, broj: 35/05, 41/05 i 31/14 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Kontakt podaci
Adresa
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o identitetu Nadležna ustanova Original / ovjerena kopija
Medicinska dokumentacija (po potrebi) Zdravstvena ustanova Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 7 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno odnosno dok traje postupak posebnog slučaja imenovanja
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva